α-Galactose Ligand: Galα(1,3)LacNAc-β-Butyl-Carboxylic Acid

$0.00

- +
SKU: 64382712f507 Categories: , ,

Product #: AG942020

α-Galactose Ligand: Galα(1,3)LacNAc-β-Butyl-Carboxylic Acid

Product Details

Other Names Galα(1,3)LacNAc-β-C4-COOH, Galα(1-3)Galβ(1-4)GlcNAc-β-O-(CH2)4-COOH
Formula C25H43NO18
Molecular Weight 645.6
Purity >95% (NMR)
Keywords alpha-Galactose Ligand: Galalpha(1,3)LacNAc-beta-Butyl-Carboxylic Acid, Galalpha(1,3)LacNAc-beta-C4-COOH, Galalpha(1-3)Galbeta(1-4)GlcNAc-beta-O-(CH2)4-COOH, C25H43NO18
Shipping Requirement Ambient
Safety Data Sheets Email info@sussex-research.com